Органи управління

Вищими керівними органами ГО «ФСТ «Спартак» є:

  • Всеукраїнський з’їзд
  • Центральна рада
  • Президія Центральної ради

Всеукраїнський з’їзд ГО ФСТ «Спартак» є вищим керівним органом Товариства, який скликається Президією Центральної ради Товариства один раз на п’ять років.


Центральна рада ГО “ФСТ «Спартак» є вищим керівним органом Товариства у період між Всеукраїнськими з’їздами. Голова Товариства та заступники Голови за посадою є Головою та заступниками голови Центральної ради.


Президія Центральної ради ГО “ФСТ «Спартак»

У період між засіданнями Центральної ради поточну роботу проводить Президія Центральної ради, яка є підзвітною та підконтрольною Центральній раді.